Thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2012

CON CÓC GỖ VÀNG TÂM VÀNG THIÊNCẦN BÁN 1 CON CÓC GỖ VÀNG TÂM VÀNG THIÊNG, NU THẬT 100%.CHIỀU DÀI 70, NGANG 80, CAO 60.NẾU CÁC BÁC MUỐN MUA XIN LIÊN HỆ VỚI SỐ ĐT: 0935534656 (GẶP TÀI)
                                     NƠI HOANG DÃ CỦA NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN